MUJAHADAH MALAM IDUL FITRI & IDUL ADHA -->

MUJAHADAH MALAM IDUL FITRI & IDUL ADHA

Wednesday, June 22, 2016

Ad1

Ad2


Mujahadah Malma Idul Fitri dan Idul Adha ini diaksanakan dengan berjamaah pada malam Idul Fithri dan Idul Adlha di antara waktu Maghrib sampai waktu Shubuh. 


Aurod Mujahadahnya bilangan 7-17 tiga kali khataman.


AUROD MUJAHADAH BILANGAN 7 - 17 :

 Sumber : Tuntunan Mujahadah & Acara-Acara Wahidiyah, hlm. 54, 98